Birlikte Öğrenelim No:3

Hadid Suresi: (57. Sure 29 Ayettir)

(İslam Dininin Mucizeliği ve Uhreviliği)

Bu sureye bu ismin verilmesinin zahiri sebebi, 25. ayetinde demirin Allah tarafından özel bir kasıt ile indirilmesinden yani ikram edilmesinden söz ediliyor olmasıdır.

Bu ayette Allah’ın peygamberlerle insanlığa ikramı olan hukuk ve bilgi indirmesinden de bahis var. Fakat bu ikinci nokta sureye isim olmamıştır. Çünkü eğer demir yani medeniyet, toplum ve aile hayatı olmasa, bilgi ve hukuk tek başına iş görmüyor.

……………

25. Ayet: “Hakikatin kesinliğini, varlık ve hayatın anlamsız olmadığını bildirmek için peygamberlerimizi açık mucizeler ile gönderdik. Onlarla kitap ve mizanı (hukuk ve bilgiyi) indirdik. Ki; insanlar, toplumsal ve bireysel adaleti yerine getirsinler. Demiri de indirdik (ikram ettik.) Onun sayesinde çok şiddetli savaşlar oluyor. Savaş dışında yüzlerce başka faydaları var.

Bütün bu amaçların dışında; peygamber göndermenin, hukuk ve bilgi indirmenin ve demiri insanlığa sunmanın bir faydası, Allah’ın kendisini görmedikleri halde kimin Allah’a ve peygamberlerine yardım ettiğini bilmek istemesidir. Hiç şüphesiz Allah’ın gücü sonsuzdur (kavidir.) Çünkü onun izzet ve yetkinliği sonsuzdur.”

[Bu 25. ayet bu sureyi özetliyor. 22. ayetten zahiren anlaşılan cebrî kader anlayışını reddediyor. Yaradılış mekanizmasının, Allah kâinat ilişkisinin ve Allah insan diyalogunun mahiyetini anlatıyor. Diyor ki; kâinat bir yazılım ve kader tarzındadır. Fakat insanın iradesi ve özgürlüğü de ayrı bir dosya ve yazılımdır. Allah bu dosyayı tayin etmeye karışmıyor; sadece insanın kendi irade dosyasını Allah’ın ebedî, aşkın varlık sistemine entegre etmesini istiyor. Bu entegrasyonun ismi ibadettir, İslamdır: (İki iradeyi barıştırmaktır.)

Fakat iki dosyanın sınırları, kişiden kişiye, zeminden zemine, işten işe değiştiğinden kimsenin varlık ve iyiliğe tamamen sahip çıkmasının hakkı yoktur. Ayrıca insan iyiliği ister; fakat o iyiliğin fiilen yaratılması yine Allah’ın bütün sistemi o işe entegre etmesi iledir. Evet yaratma Allah’ın adeta sonsuz olan varlık sistemini herhangi bir şeye ve herhangi bir olayın olmasına entegre etmesidir.

Negatif işlerde ve günahlarda ise, gerçek manada güç ve entegrasyon gerekmediği için yani onlar yokluk ve yıkım oldukları için kötülükleri gerçekten isteyen ve onlara sebep olan insandır, denilir.]

Tevratta ve Kur’anda Nuh ve Tufan Kıssası

Gılgamış Destanı ve Açılımı

İnsanlığın Ebediyet Arayışı / Bahaeddin Sağlam

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir